Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Tekster om nordisk språkforståelse

De ulike språkversjonene av undervisningskompendiet inneholder tre ulike spesialskrevne tekster om nordisk språkforståelse.

Tekstene er skrevet av en dansk, en norsk og en svensk språkkjenner og gir ulike perspektiv på den nordiske språkforståelsen.Finlandssvenskarna och svenskan i Finland ”Finlandssvenskarna och svenskan i Finland” (Svensk tekst)
Av Saara Haapamäki, Åbo Akademi

En introduktion til sprogene i Norden ”En introduktion til sprogene i Norden” (Dansk tekst)
Af Jens Cramer, tidligere lektor ved Nordisk Institut i Århus.
(Teksten finnes i det danske og det islandske kompendiet.)

Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene ”Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene” (Norsk tekst)
Af Torbjørg Breivik, Språkrådet i Norge
(Teksten finnes i det norske kompendiet.)

Nordiska språk ”Nordiska språk” (Svensk tekst)
Af Birgitta Lindgren, nordisk sekretær ved Språkrådet (Svenska språknämnden)
(Teksten finnes i det svenske og det finske kompendiet.)

Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene ”Hva er språk?” (Norsk tekst)
Af Torbjørg Breivik, Språkrådet i Norge