Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Sprogudredning

”Udredning angående sprogforståelsen i Norden og den nationale opfølgning – aug. 2005” af Lis Madsen

Uddrag fra Lis Madsens text:

Det er meget forskellige krav, der stilles til undervisningen i nordiske sprog i grundskolen i de nordiske lande…
Nogle lande foreskriver overordnede faglige mål, mens andre lande i højere grad beskriver fagenes indhold og endda foreslår konkrete tekster (fx Norge). Man fornemmer, at udviklingen i de seneste år mange steder går i retning af mere overordnede målformuleringer – i Danmark endda med bindende trinmål inden for de forskellige delområder. Jo nyere bestemmelserne er, jo mere overordnede mål og jo mindre konkret indhold. Historiske, geografiske, kulturelle og politiske forhold anes tydeligt i de forskellige bestemmelser. For nogle af de små sprogsamfund er det nordiske et vigtigt element. Færøerne og den svensksprogede del af Finland gør fx meget ud af det nordiske, mens det nordiske i nogle af de centralskandinaviske lande netop nævnes (det gælder i særlig grad for Sverige), men ikke meget mere - og her er den nordiske forpligtelse begrænset til nabolandene.
Der er en tydelig forskel på, om de nordiske sprog er nabosprog eller fremmedsprog.

Grønland og Island – og til dels i den finsksprogede del af Finland – repræsenteres det nordiske ved et nordisk sprog, som så læses som fremmedsprog på et relativt højt niveau. Det konkrete sprog (dansk og svensk) må så fungere som adgangsbillet til det nordiske, men de øvrige nordiske sprog nævnes ikke i fagenes indhold…
Samlet set fylder det nordiske ikke meget i fagplanerne for grundskolen. Det er nævnt alle steder, men flere steder i uforpligtende formuleringer.

Hele udredningen kan downloades her: Sprogudredning