Choose lang
 • Denmark
 • Norway
 • Finland
 • Iceland
 • Sweden
 • Great Britain

Skolbio

cinema-curtainGör skolbiovisning på skolan eller på lokala biografen

Norden i Bio är huvudsakligen tänkt att vara ett projekt för att stärka elevernas kunskaper i nordiska språk. För att eleverna ska känna sig särskilt motiverade har vi valt film som undervisningsmedel. Också valet av temat har gjorts för att väcka ett särskilt intresse hos eleverna.

Det är en god idé att se alla de fem kortfilmerna i en följd. Hela DVD:n är cirka 1,5 timme lång. Man kan inrätta ett filmrum (en biograf) på skolan eller få den lokala biografen att arrangera en visning. Filmerna gör sig bättre på en stor skärm eller filmduk – detta stärker dessutom känslan av en gemensam filmupplevelse för hela klassen.

Visa först tre av de fem filmerna i en följd. Håll sedan en paus och visa därefter de sista två filmerna.

Det är bra att starta projektet med undervisning i klassrummet, och låta eleverna se filmerna och göra de tillhörande uppgifterna där. Biovisningen kan sedan genomföras som en avslutning på undervisningsprojektet – detta som ett slags morot för eleverna i deras arbete. Eventuellt kan skolan välja att göra en nordisk temavecka, där projektet ingår som en del, och där biobesöket på fredagen blir en avrundning av hela veckan.

Om man väljer det här tillvägagångssättet, kan man förlänga biobesöket och be den lokala biografen att efter visningen av de fem kortfilmerna erbjuda eleverna en visning av någon annan aktuell nordisk spelfilm. På så sätt skapar man en hel filmdag som en extra belöning för eleverna.

Naturligtvis är det också möjligt att starta med att visa alla filmerna. Detta kan vara en aptitretare inför projektet för att skapa den motivation som behövs för att eleverna ska intressera sig för idén att lära sig mer om nordiska språk.

Om man behöver särskild hjälp med att arrangera biobesöket är det en god idé att vända sig till sitt eget lands nordiska informationskontor. Där kan personalen hjälpa till med att kontakta biografer liksom andra skolor i kommunen, som kan vara intresserade av att genomföra ett gemensamt biobesök.


De nordiska informationskontoren är följande:

 • Sverige (Umeå) tel: 090-16 34 75, Ulf Lassén, ulf.lassen(a)umea.se, och (Göteborg) tel: 031-711 58 67, Karin Södersten, karin(a)gbg.norden.se
 • Danmark (Sydslesvig) tel: +49 461 14408 329, Anette Jensen, aj(a)nordisk-info.de
 • Finland (Jyväskylä) tel: +358 (0) 14 615 965, Maija Keskinen, keski-suomi(a)pohjola-norden.fi och (Vasa) tel: +358 (0)6 319 5550, Tuula Närvä, info.vasa(a)pohjola-norden.org
 • Island (Akureyri) tel: +354 462 7000, María Jónsdóttir, mariajons(a)akureyri.is
 • Norge (Alta) tel: +47 78 43 41 44, Guri Hanssen, gurih(a)barentsnett.org och (Arendal) tel: +47 370 259 33, Helle Urfjell Lofstad, helle.lofstad(a)norden.no