Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Tehtävä REClimate      ../files/images/logo_s.gif

Tehtävä REClimate on yhteispohjoismainen opintokooste 14–19-vuotiaille oppilaille, jotka haluavat työskennellä yhteisöllisen median parissa. Kooste sisältää kolme pääraidetta: elokuvan, ilmaston ja pohjoismaiset kielet. Opettaja voi itse jäsentää aineiston tuntimäärän ja oppilaiden mieltymysten mukaan. Voitte keskittyä yhteen raiteeseen tai nivoa kaikki kolme yhteen.

Tehtävä REClimate haastaa ja asettaa vaatimuksia oppilaiden kyvylle ajatella itsenäisesti. Tavoitteena on antaa oppilaille lisätietoja Pohjolasta ja ilmastokysymyksestä, sekä vaikuttaa toisiin pohjoismaisiin nuoriin omakohtaisesti valitun ilmastosanoman kautta ja vahvistaa samalla pohjoismaista kielten ymmärtämistä.  

../files/images/logo_nordisk_sprogkampagne_Liten.jpg