Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Oppdrag REClimate       ../files/images/logo_s.gif

Oppdrag REClimate er et samnordisk undervisningsmateriell for 14–19-årige elever som ønsker å arbeide med film og sosiale medier. Materiellet har tre hovedspor: film, klima og nordiske språk. Som lærer kan du selv disponere materiellet etter hvor mange undervisningstimer du har til disposisjon, og hva som passer best for dine elever. Du kan fokusere på ett spor eller flette flere sammen.

Oppdrag REClimate er utfordrende og stiller krav til elevenes evne til å tenke selvstendig. Målet er å øke elevenes kunnskap om Norden og klimaet og gi dem muligheter til å påvirke andre nordiske ungdommer med et klimabudskap de selv har valgt. Samtidig er det et mål å styrke den nordiske språkforståelsen.

 I samarbejde med:

../files/images/logo_nordisk_sprogkampagne_Liten.jpg