Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Uppdrag REClimate       ../files/images/logo_s.gif

REClimate är ett samnordiskt onlinebaserat undervisningsmaterial för 14-19-åriga elever som vill arbeta med film och sociala medier. Det är helt gratis för användaren och har tre huvudspår: film, klimat och nordiska språk. Som lärare kan du själv disponera materialet efter hur många lektioner du har till förfogande och vad som bäst passar dina elever. Du kan fokusera på ett spår eller sammanfläta alla tre.

Uppdrag REClimate är utmanande och ställer krav på elevens förmåga att tänka självständigt. Syftet är att öka elevernas kunskap om Norden och klimatet, liksom förmågan att påverka andra nordiska ungdomar kring ett klimatbudskap de själva valt och samtidigt stärka den nordiska språkförståelsen.

Projektet genomförs av Föreningarna Nordens Förbund (FNF) och stöds av bl.a. Nordiska Ministerrådet (Nordplus Språk) och de tre skandinaviska filminstituten.

I samarbete med:

../files/images/logo_nordisk_sprogkampagne_Liten.jpg