Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Nordisk språkundervisning med film

Norden i Bio er en felles nordisk språksatsing for skoler i hele Norden. Målet er at elevene skal få økt sine nordiske språkkunnskaper og interesse for nordisk film, kultur og samfunnsspørsmål ved hjelp av et filmbasert undervisningsmateriell.

Prosjektet gjennomføres av Foreningen Nordens Forbund (FNF) i samarbeid med de nordiske informasjonskontorene, og støttes av bl.a. av Nordisk Ministerråd (Nordplus Språk) og de tre skandinaviske filminstituttene.

Prosjektet med temaet toleranse henvender seg til 15 – 19 åringer. De utvalgte aktuelle nordiske kortfilmene skildrer ulike miljøer, og tar opp spørsmål som berører flerkultur, integrasjon, seksualitet og nye normer og verdier.

Materiellet består av en DVD og et nyskrevet kompendium av Jan Olav Bruvik i det norske Utdanningsforbundet og den svenske filmpedagogen Eva Westergren. Kompendiet inneholder tekster om den nordiske språkforståelsen av Jens Cramer ved Nordisk institutt i Århus samt Birgitta Lindgren og Torbjørg Breivik fra Språkrådet i henholdsvis Sverige og Norge.