Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Tungumálaþjálfun og kvikmyndakynning

Norðurlöndin í Bíó er sameiginlegt tungumálaátak fyrir skóla á öllum Norðurlöndunum. Markmiðið er að nemendur auki færni sína í Norðurlandamálum með hjálp kennsluefnis sem byggist á stuttmyndum.

Framkvæmd verkefnisins er í höndum Sambands norrænu félaganna (FNF) í samstarfi við Norrænu upplýsingaskrifstofurnar og er styrkt meðal annars af Norrænu ráðherranefndinni og skandinavísku kvikmyndastofnununum þremur.

 

../files/images/logo_is.gif

NYTT 2010 / KOMMER I APRIL-MAJ:

REClimate - Uppdrag Norden är ett samnordiskt onlinebaserat undervisningsmaterial för 14-19-åriga elever. Materialet har tre huvudspår: klimat, film och nordiska språk. Som lärare kan du själv disponera materialet och bestämma omfattningen och antal lektioner. Du kan fokusera ett spår eller sammanfläta alla tre.

Här på hemsidan finner du all handledning som du behöver för att ge dina elever spännande lektionsuppdrag för att undersöka klimatförändringarna och klimatarbetet i de nordiska länderna.  Alla uppdrag tar utgångspunkt i de nordiska kortfilmerna från tävlingen REClimate. Dessa fungerar som inspirationsmaterial och vägledning. Filmerna finns att se på www.reclimate.net.