Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Pohjoismaista kieltenopetusta elokuvan avulla

Norden i Bio on Pohjolan koulujen yhteinen kielihanke. Tarkoituksena on, että oppilaat parantaisivat pohjoismaisten kielten taitojaan elokuviin pohjautuvan opetusmateriaalin avulla.

Lukuvuonna 2008/2009 kohderyhmänä ovat 15-19-vuotiaat. Teemana on suvaitsevaisuus.

Projekti toteutetaan  Norden-yhdistysten liiton (NYL) ja pohjoismaisten tiedotustoimistojen kanssa ja sitä tukevat mm. Pohjoismaiden ministerineuvosto (Nordplus Språk) ja kolme skandinaavista elokuvasäätiötä.

Opetusmateriaali koostuu DVD:stä johon on koottu pohjoismaisia lyhytelokuvia ja uudistetusta materiaalikansiosta, jonka ovat kirjoittaneet Jan Olav Bruvik norjalaisesta kasvatusalan liitosta sekä ruotsalainen elokuvakasvattaja Eva Westergren. Materiaali sisältää myös Århusin pohjoismaisessa instituutissa työskentelevän Jens Cramerin sekä Ruotsin ja Norjan kielineuvostoissa työskentelevien Birgitta Lindgrenin ja Torbjørg Breivikin pohjoismaisten kielten ymmärtämistä koskevia kirjoituksia. Valittujen elokuvien on tarkoitus tarjota erilaisia näkökulmia tämän päivän suvaitsevaisuuden käsitteeseen Pohjoismaissa ja olla pohjana keskusteluille kulttuuri- ja seksuaali-identiteetistä, ennakkoluuloista, integraatiosta ja kielestä.