Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Norden i Bio

Bakgrunn

Rapporten “Internordisk språkforståelse i en tid med økt internasjonalisering” som ble lagt frem i 2005 viser at ungdommer i de nordiske landene har dårligere forståelse for hverandres språk enn tidligere. Undersøkelsen bak rapporten ble initiert av Nordisk Kulturfond. I et spørreskjema oppgav halvparten av elevene i videregående skole som deltok at de verken i grunnskolen, eller i den videregående skolen, hadde fått noen form for undervisning i andre nordiske språk.

“Med Norden i Biografen” var et dansk pilotprosjekt som ble gjennomført høsten 2004 i Sønderjylland. Arrangementet var svært populært. Rundt 1000 elever og deres lærere så ulike skandinaviske spillefilmer med temaet rasisme.

Mål

Undervisningen i nordiske språk gjennomføres med varierende engasjement og resultat. Foreningene Nordens Forbund og de nordiske informasjonskontorene går nå sammen for å utvikle et pilotprosjekt, og engasjere skoler med prosjektet “Norden i Bio”. Målet er å forbedre elevenes kunnskaper om de nordiske språkene ved hjelp av aktuelle nordiske kortfilmer. Prosjektet skal også vekke elevenes interesse for nordisk film, kultur, historie og nordisk identitet.

Prosjekt 2006/2007

“Norden i Bio” introduseres våren 2006. Elevene ser filmene og arbeider med tilhørende språkoppgaver skoleåret 2006/2007. De fem kortfilmene er: “Hjemmekamp” (Norge 2004), “Perkele” (Finland), “Natan” (Sverige), “Móðan” (Island 2004) og ”Fisk” (Danmark 2005). Språkundervisningen er sentral i prosjektet, og temaet for 2006 er humor. Temaet skal åpne for diskusjoner om likheter og forskjeller i de nordiske lands humor.

Målet er at 1000 skoleklasser, fra 8. trinn og oppover, i alle de nordiske landene deltar i prosjektet. Det vil si at 20.000 - 30.000 elever i alderen 14 - 19 får glede av prosjektet, og økt forståelse for nordiske språk. Hensikten er å skape politisk vilje til å gjøre dette til en varig ordning, og la prosjektet spre seg som ringer i vannet, med økt antall deltakende skoler hvert år.

Undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet består av en filmpakke og et undervisningskompendium på alle de fem språkene. Filmpakken inneholder en DVD med fem nøye utvalgte kortfilmer med muligheten til å fritt velge språk i tekstingen, og en mappe til kompendiet. Undervisningskompendiet inneholder forslag til hvordan man kan legge opp undervisningen. Kompendiet kan lastes ned som pdf-fil fra www.nordenibio.org , og deretter legges inn i mappen.

Finansiering

Prosjektet finansieres delvis gjennom søkte midler (hovedfinansieringen kommer fra Nordisk Kulturfond), og delvis med egenfinansiering. Utover dette støttes prosjektet av noen lands ambassader, enten i form av penger eller praktisk støtte.

Evaluering

Det vil bli gjort en omfattende ekstern evaluering av prosjektets nytte. Dette for å undersøke mer inngående hvordan elevenes språkkunnskaper utvikles gjennom prosjektet.