Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Opetuskooste

Kirjailija ja toimittaja:

  • Grethe Grønkjær, opetuskonsultti, Århus, Tanska

Yhteistyökumppanit:

  • Birgitta Lindgren, kielenhuoltaja, Ruotsin kielilautakunnan pohjoismainen sihteeri
  • Lis Madsen, lehtori (Pohjoismaisen kielenymmärtämisen tutkimus)
  • Kristin Ørjasætter, lehtori, Pohjoismainen Instituutti, Århusin yliopisto

Aineisto kääntyy etenkin norjan, ruotsin ja tanskan kielen opettajien puoleen koko Pohjolassa, mutta luonnollisesti voivat myös muiden aineiden opettajat tulla mukaan monitieteiseen hankkeeseen.

Aineiston toivotaan kääntävän monien viime vuosien aikaisen kehityksen, jonka aikana pohjoismaisten kielten osaamiseen ei ole panostettu. Sen johdosta nuoret pohjoismaalaiset ovat käyttäneet keskinäisessä viestinnässään englantia. Tarkoitushakuinen panostus voi muuttaa kehityksen suunnan ja saada merkitystä yhteispohjoismaisessa viestinnässä, mutta samalla lisätä omaan kieleen kohdistuvaa ymmärrystä. (Lue lisää aiheesta kotisivun Kielen Ymmärtäminen-otsikon alta).

Opetuskäsikirja on suunniteltu seuraavasti:

1. luku: Kielenymmärrys Pohjoismaissa (lyhyt johdanto opettajalle)
Miten hyvin ymmärrämme toisiamme Pohjoismaissa, ja miten täällä työskennellään pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen ulottuvuuden parissa?

2. luku: Johdanto Pohjola elokuvissa -hankkeeseen (oppilastehtävät)

3. luku: Pohjoismaiset kielet
Johdanto pohjoismaisiin kieliin

4. luku: Kielitehtävät
Hankkeen viisi elokuvaa luovat lähtökohdan pohjoismaisten ja äidinkieltä koskevien ideoiden parissa työskentelylle.

5. luku: Elokuvien yhteinen teema
Elokuvien yhteisenä teemana on huumori, joka luo keskustelua huumorin yhtäläisyyksistä ja eroista Pohjoismaissa. Oppilastehtävissä kohdennetaan myös kielen ymmärrykseen.
Jokaiseen elokuvaan liittyy lyhyt syntyperäisen antama kuvaus huumorista, sellaisena kuin se ilmenee elokuvassa.

6. luku: Elokuvalliset tehokeinot
Elokuvat pyrkivät myös opettamaan filmillisiä vaikutuksia, ja elokuvan merkitsemää toisenlaista ilmaisutapaa. Kielitehtävät kuuluvat luonnollisena osana työhön.

7. luku: Lisäideoita
Ehdotuksia pokkitieteellisiksi aiheiksi, joissa historiallinen, maantieteellinen, uskonnollinen ja polittiinen lähtökohta johtaa Pohjoismaiden neuvoston työhön ja nuorten/maahanmuuttajien asemaan Pohjoismaissa.

 

Tästä voit ladata itsellesi opetuskoosteen Undervisningskompendium

Setninger/Fraser til kapitel 2 / 2. luku / kafli 2Undervisningskompendium