Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Projekti Pohjola Elokuvissa

Taustaa

Vuonna 2005 ilmestynyt raportti ”Pohjoismaiden välinen kielten ymmärtäminen” osoittaa, että pohjoismaiset nuoret ymmärtävät yhä huonommin toistensa äidinkieltä. Raporttiin johtaneen tutkimuksen alullepanija oli Pohjoismainen kulttuurirahasto. Tutkimuksen mukaan puolet kyselyyn vastanneista lukiolaisista ilmoitti, että he eivät yläasteella tai lukiossa ole saaneet opetusta pohjoismaisissa kielissä.

”Med Norden i Biografen” (Pohjolan jäljillä elokuvissa) oli pilottiprojekti, joka toteutettiin syksyllä 2004 Sønderjyllandissa, Tanskassa. Projekti oli onnistunut, lähemmäs 1000 nuorta ja heidän opettajansa näkivät rasismi-aiheisia filmejä eri Pohjoismaista.

Projektin tarkoitus

Pohjoismaisten kielten opetus toteutetaan eri Pohjoismaissa vaihtelevalla panostuksella ja menestyksellä. Norden-yhdistysten liitto ja Pohjoismaiset tiedotustoimistot ovat nyt yhdistäneet voimansa kehittääkseen Tanskassa toteutettua pilottiprojektia. Yrityksenä on aktivoida kouluja kaikissa Pohjoismaissa mukaan projektiin Pohjola elokuvissa. Projektin tarkoituksena on parantaa koululaisten kielitaitoa pohjoismaisissa kielissä pohjoismaisten lyhytfilmien avulla. Projektin toivotaan myös herättävän oppilaiden mielenkiinnon pohjoismaiseen elokuvaan, kulttuuriin, historiaan, identiteettiin ja niiden eroavaisuuksiin.

Projekti vuonna 2006

Pohjola Elokuvissa esitellään keväällä 2006. Oppilaat katsovat filmit ja tekevät niihin liittyvät kielitehtävät lukuvuoden 2006/2007 aikana. Esitettävät viisi lyhytfilmiä ovat: Hjemmekamp (Norja 2004); Perkele (Suomi 2004); Natan (Ruotsi 2003); Móðan (Islanti 2004) ja Fisk (Tanska 2005). Kieltenopetus on projektin keskeinen elementti, ja vuoden 2006 teemana on HUUMORI. Teema avaa myös keskustelua eri Pohjoismaiden huumorin eroista ja samankaltaisuuksista.

Päämääränä on että 1000 luokkaa kaikissa Pohjoismaissa 8. luokasta ylöspäin osallistuu projektiin. Kaiken kaikkiaan odotetaan n. 20-30 000 14-19-vuotiaan nuoren saavan iloa projektista ja kartuttavan taitojaan pohjoismaisissa kielissä. Tarkoituksena on luoda poliittista tahtoa, jotta projektista tulisi jokavuotinen ja että se laajenisi entisestään koskemaan yhä laajenevaa joukkoa kouluja.

Opetusmateriaali

Opetusmateriaali koostuu filmipaketista, vihjevihosta sekä opetusmonisteesta kaikilla viidellä pohjoismaisella kielellä. Filmipakettiin kuuluu DVD, joka sisältää viisi tarkasti valittua pohjoismaista lyhytfilmiä (haluamansa tekstityksen voi valita eri kielistä) sekä kansio opetusmonistetta varten (sisältäen eri kielten esittelyt). Opetusmonisteessa on ehdotuksia siitä, kuinka oppitunnit voidaan toteuttaa eri teemojen, esim. pohjoismaiset filmit, kieli, huumori, ja historia, mukaan. Monisteen voi ladata itselleen www.nordenibio.org – sivustolta, tulostaa ja liittää kansioon.

Rahoitus

Projekti rahoitetaan osittain eri rahoituslähteistä haetuilla avustuksilla (päärahoittaja on Pohjoismainen kulttuurirahasto), osittain omarahoituksella. Tämän lisäksi projektia tukevat myös jotkut eri Pohjoismaissa sijaitsevista Pohjoismaiden suurlähetystöistä, joko taloudellisesti tai auttaen käytännön järjestelyissä.

Arviointi

Projektista tehdään laaja arviointi yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Tarkoituksena on selvittää, miten oppilaiden kielitaito pohjoismaisissa kielissä on kehittynyt projektin myötä.