Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Projektet Norden i Bio

Baggrund

I 2005 udkom rapporten ’Internordisk sprogforståelse’ omhandlende den manglende forståelse af nabosprog hos unge i de nordiske lande. Undersøgelsen, der lå bag rapporten, var initieret af Nordisk Kulturfond, og i en spørgeskemaundersøgelse tilkendegav halvdelen af de adspurgte gymnasielever, at de hverken i grundskolen eller i gymnasiet havde modtaget undervisning i de nordiske sprog.
Med stor succes gennemførtes pilotprojektet Med Norden i Biografen i efteråret 2004 i Sønderjyllands Amt. Cirka 1000 elever og deres lærere tog imod tilbuddet om at se skandinaviske film med racisme som tema.

Formål

Undervisningen i de øvrige nordiske sprog er en opgave, der løses med skiftende succes og entusiasme i alle de nordiske lande. Foreningerne Nordens Forbund og de nordiske informationskontorer ønsker nu i fællesskab at udbrede projektet til hele Norden under navnet Norden i Bio.

Formålet er at styrke elevernes kendskab til de nordiske sprog ved hjælp af aktuelle nordiske kortfilm. Projektet vil også kunne øge elevernes interesse for nordiske film, nordisk kultur, historie, identitet og identitetsforskelle.

Projektet 2006/2007

Norden i Bio annonceres i foråret 2006, og eleverne ser og arbejder med filmene og de sproglige opgaver i løbet af skoleåret 2006/2007. Eleverne ser fem nordiske kortfilm; Hjemmekamp (Norge 2004); Perkele (Finland 2004); Natan (Sverige 2003); Móðan (Island 2004); Fisk (Danmark 2005). De nordiske sprog bliver det centrale i projektet, og temaet i 2006 bliver HUMOR. Temaet lægger også op til diskussioner om ligheder og forskelle i humor i de nordiske lande.

Det er målet, at 1000 klasser, fra 8. klasse og op, i hele Norden deltager i projektet, dvs., at 20 - 30.000 14-19-årige elever vil kunne få glæde af projektet og få øget deres kendskab til de nordiske sprog. Det er også et mål at skabe politisk vilje til at gøre projektet årligt tilbagevendende og lade sprogprojektet spredes som ringe i vandet, med et øget antal deltagende skoler til følge.   

Undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet består af en filmpakke og et undervisningskompendium på de fem nordiske sprog. Filmpakken indeholder en DVD med de fem omhyggeligt udvalgte nordiske kortfilm med mulighed for at til- og fravælge undertekster, samt en mappe til kompendiet. Undervisningskompendiet lægger op til en række undervisningsforløb, herunder om nordiske film, sprog, humor, nordisk historie m.m. Kompendiet downloades som pdf-filer på www.nordenibio.org og sættes ind i filmmappen.

Finansiering

Projektet finansieres dels med ansøgte midler (hovedfinansieringen kommer fra Nordisk Kulturfond), dels med egenfinansiering. Herudover støttes projektet af en række Nordiske ambassader, enten finansielt eller i form af praktisk støtte til projektet.

Evaluering

En ekstern udreder evaluerer projektet, så effekten omkring styrkelsen af elevernes kendskab til de nordiske sprog afdækkes.