Choose lang
  • Denmark
  • Norway
  • Finland
  • Iceland
  • Sweden
  • Great Britain

Texter om nordisk språkförståelse

Undervisningskompendiet finns på fem språk. Ett av kapitlen handlar om nordisk språkförståelse och finns i tre olika versioner skrivna av en dansk, en norsk respektive en svensk språkexpert.

Här kan du ladda ner alla de tre texterna som separata pdf-filer att ha som inspiration eller som ett komplement i undervisningen.

Här finns även två fristående texter: En om finlandssvenskan och en om språk som fenomen. Finlandssvenskarna och svenskan i Finland ”Finlandssvenskarna och svenskan i Finland” (svensk text)
Av Saara Haapamäki, Åbo Akademi

En introduktion til sprogene i Norden ”En introduktion til sprogene i Norden” (dansk text)
Av Jens Cramer, tidigare lektor vid Nordisk Institut i Århus
(texten finns i danska och isländska kompendiet)

Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene ”Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene” (norsk text)
Av Torbjørg Breivik, Språkrådet i Norge
(texten finns i norska kompendiet)

Nordiska språk ”Nordiska språk” (svensk text)
Av Birgitta Lindgren, språkvårdare och nordisk sekreterare vid Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden)
(texten finns i svenska och finska kompendiet)

Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene ”Hva er språk?” (norsk text)
Av Torbjørg Breivik, Språkrådet i Norge